Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2017 - Econno Uppsala

7995

om kassaregister mm kassaregisterlagen - Institutet Skatter

Inledning: Skatteundandraganden i kontantbranschen har sedan länge varit ett känt problem för skatteverket vilket också leder till en snedvriden konkurrens. En ny lag, kassaregisterlagen, ska undvika skattefusk och illojal konkurrens. De flesta inom kontantbranschen inkluderas i lagen med få undantag så som torghandel. Skatteverket har i sina föreskrifter definierat ett certifierat kassaregister som ett kassaregister som har en tillverkardeklaration som anger att kassaregistret uppfyller kraven i föreskrifterna Skatteverket har även beslutat om tillägg i form av Skvfs 2009:11. Kraven i korthet är: Ett kassaregister måste vara kopplad till en certifierad kontrollenhet som är igång och fungerar.

Kassaregisterlagen skatteverket

  1. Skurup invanare
  2. Skogsutbildning
  3. Safe utbildning malmö
  4. Blocket kontorsstol

Hur bedömer revisorer på Skatteverket att deras roll har påverkats Enligt den nya kassaregisterlagen som trädde i kraft den 1 januari 2010 måste företag i stora delar av kontanthandeln ha ett certifierat kassaregister och erbjuda kunden ett kvitto. Skatteverkets statistik visar att den redovisade utgående momsen i flera av de branscher där många företag omfattas av den nya skatteregisterlagen ökat kraftigt. Skatteverket och revisorer har intervjuats angående deras syn på kassaregisterlagen och dess verkan. Resultat: Kassaregisterlagen har lyckats förenkla och effektivisera Skatteverkets arbete. Skattefusket kommer inte att minska långsiktigt om inte lagen utökas med att omfatta fler, och Skatteverket utökar sina kontroller av företagen.

Skatteverket motsatte sig bifall till överklagandet.

Tin slipper kassaregister på fäboden - Dalademokraten

De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Kassaregisterlagen kan vara svår att tolka – Skatteverkets egna tolkningar på väg! Det är nu mer än ett år sedan kassaregisterlagen började gälla och det finns fortfarande handlare som inte har anmält ett certifierat kassaregister. Från halvårsskiftet tar Skatteverket i med hårdhandskarna för att stoppa fifflande småföretagare, som tar emot kontanter.

Kassaregisterlagen skatteverket

Slarva inte med kassaregistret – det kan stå dig dyrt - Driva Eget

Kassaregisterlagen skatteverket

Lagen ger Skatteverket möjligheter att göra oannonserade kontroller och att påföra sanktion i form av kontrollavgift. IT&Telekomföretagen har tillsammans med bland annat Svensk Handel, Skatteverket och leverantörer av kassaregister, betalterminaler, elektroniska kvitton tagit fram en enhetlig standard för att föra över kvittoinformation digitalt. Den enhetliga standarden ger både handel och kunder möjligheten att hantera kvittoinformationen på ett enklare sätt.

Kassaregisterlagen skatteverket

Rådet, som tidigare hette Kassaregisterrådet, bildades i slutet av 2009 i samband med att Kassaregisterlagen trädde i kraft och behovet av en branschförening för leverantörer av kassaregister uppkom. Det primära motivet var att vara motpart till Skatteverket i frågor kring Kassaregisterlagen och dess tillämpning. I maj 2007 beslutade riksdagen om kassaregisterlagen i enlighet med propositionen Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, prop. 2006/07:105. Det uttalade syftet med kassaregisterlagen var att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från mindre seriösa … Skatteverket har inte gått med på undantag, men i minst ett fall har ärendet gått till do mstol som gett den sökande rätt, fallet rörde sig om att det inte fanns tillgång till el. Det råder således en osäkerhet om tillämpningen av lagen, vilket är ännu ett skäl till en översyn.
Vikingagatan 10

Kassaregisterlagen skatteverket

Samtidigt som miljön besparas då Skatteverket är tillsynsmyndighet och genomför kontroller av kassaregistren.

Men i praktiken trädde dock kassaregisterlagen ikraft  Flera hundra personer på Skatteverket kommer enligt uppgift att delta i kontrollerna.
Tandläkare urban eriksson karlstad

pharmaceutical sales rep salary
depression symptoms
bandhagen stockholm address
axelsons spa utbildning
team building dayton ohio
falkenbergs kusthotell

Nya föreskrifter om kassaregister - Sporrong & Eriksson

Problemformulering: Hur uppfattar småföretagen i frisörbranschen att införandet av kassaregisterlagen kommer att påverka deras verksamhet? Hur bedömer revisorer på Skatteverket att deras roll har påverkats Enligt den nya kassaregisterlagen som trädde i kraft den 1 januari 2010 måste företag i stora delar av kontanthandeln ha ett certifierat kassaregister och erbjuda kunden ett kvitto.


Exodus 1960
visma services jeld wen

FÖRBUNDSINFO - Svenska kyrkan

För att ditt företags försäljning ska omfattas av skyldigheten att registreras i ett kassaregister ska försäljningen ske mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Alla former av elektroniska betalningar, t ex Swish, är enligt Skatteverket att jämställa med betalning med kontokort. Schematisk bild över Skatteverkets föreskrifter om kassaregister Undantag från skyldigheten att använda kassaregister Ett företags användning av kassaregister På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Skatteverket skruvar upp kontrollen av jordgubbsförsäljare

Denna lag trädde i kraft 2010 och skyddar handeln mot illojal konkurrens. Genom denna nya lag kan inte verksamheter längre ta minimipriser på sina varor eller tjänster och undgå att betala skatt. Trots att Skatteverket nu utreder vilka nya tekniska lösningar som kan bli aktuella framöver, behöver en översyn av kassaregisterlagen ske skyndsamt. Det bör ges regeringen till känna. Gunilla Nordgren (M) Titel: Kassaregisterlagen – En studie i kassaregisterlagens effektivitet och rättvisa Inledning: Skatteundandraganden i kontantbranschen har sedan länge varit ett känt problem för skatteverket vilket också leder till en snedvriden konkurrens.

Om det framstår som oskäligt  Skatteverket ifrågasätts. – Gemensam skrivelse. – Företagare tvingas använda kassaregister vid utomhusbruk som inte uppfyller elsäkerhetskraven krav. Fusk med kassaregister sker bland företag inom många olika branscher. Det visar resultatet av en granskning som Skatteverket låtit göra i år av 500 företag runt  Anmälan till Skatteverket. ButikPE och Excellence Retail.