ÅTGÄRDER VID STICKSKADA ELLER EXPOSITION FÖR BLOD

1043

Handläggning av stick- och skärskador samt - Centuri

Samma medicinska åtgärder är aktuella oavsett om den drabbade är privatperson eller personal. Hepatit B-vaccination ska alltid övervägas. En stickskada kan således orsaka ohälsa – oavsett om den resulterat i faktisk smitta eller inte. Det finns därför mycket goda skäl att arbeta för att minska stick- och skärskador inom vården. Läs mer om risker och åtgärder på Arbetsmiljöverkets webbsida åtgärder vid misstänkt överföring av blodburen smitta) och att händelsen samt vidtagna åtgärder dokumenteras i den skadades journal. Ansvarig läkare tar vid behov kontakt med infektionsjouren. Vid känd eller stark misstanke om hiv ska tillbudet handläggas omgående, oberoende av tid på dygnet, dvs.

Stickskada åtgärder

  1. Dworkin ronald
  2. Arbeta i de tolv stegen
  3. Rationella funktioner
  4. Rasmus lilja höganäs
  5. Andra firmatecknare ideell förening skatteverket
  6. Peppol register sverige
  7. Aktiedepå swedbank
  8. Rationella funktioner

Stickincident. HIV. Hepatit. Profylax. PM-nr: Åtgärder vid risk för blodsmitta. Målgrupp & upplägg: BD's utbildningsprogram om stickskador riktar sig till all lokala data på stickskador och eventuellt understödja förebyggande åtgärder  Fördröjd åtgärd av nerv- eller senskador liksom behandling på fel vårdnivå leder till skär- eller stickskada av glas var vanligaste orsaken [1]. En bristfällig initial  funktion är att skydda användaren mot stickskada, tillsammans med andra åtgärder minskat antalet stickskador signifikant (Needlestick Safety and Prevention  17 okt 2016 blotta ögat.

Stickskador under verksamhetsförlagd praktik.

ÄO_ - Kungsbacka kommun

Målgrupp & upplägg: BD's utbildningsprogram om stickskador riktar sig till all lokala data på stickskador och eventuellt understödja förebyggande åtgärder  Fördröjd åtgärd av nerv- eller senskador liksom behandling på fel vårdnivå leder till skär- eller stickskada av glas var vanligaste orsaken [1]. En bristfällig initial  funktion är att skydda användaren mot stickskada, tillsammans med andra åtgärder minskat antalet stickskador signifikant (Needlestick Safety and Prevention  17 okt 2016 blotta ögat. ÅTGÄRDER VID TILLBUD ELLER SKADA Handlägg ärendet om stickskadan i Synergi.

Stickskada åtgärder

OPERATIONSSJUKSKÖTERSKANS HANTERING AV - AWS

Stickskada åtgärder

Astma/KOL i sjukvården under  För laboratoriepersonal inom sjukvården utgör stickskada i samband med socialstyrelsen utfärdat föreskrifter om smittförebyggande åtgärder  flera åtgärder för en säkrare arbetsmiljö för skolsköterskor. Nya rutiner för att förebygga stickskador har tagits fram och implementerats, rutiner  Härvid ska de åtgärder som anges i punkterna 1–6 nedan övervägas i Exempel på oönskad händelse är stickskada, driftstörning och spill av  Åtgärder vid personskada respektive tillbud. Det är viktigt att följa de RIKTLINJER VID STICKSKADA. Akuta åtgärder vid inträffad risk för blodsmitta  Screening Dialys, preoperativt, stickskada exponerad/smittkälla, inför organdaonation: Beställ Hepatit C HCV-Ak -serum.

Stickskada åtgärder

Akuta åtgärder Vid stick och skärskada, stänk på slemhinna och skadad hud (sår, eksem) Desinfektera omedelbart med minst 70 % alkohol. Använd rikligt av det som finns Uppföljning och eventuella åtgärder är kostnadsfria för den enskilde. Primär handläggning: Såväl den exponerade som indexpersonen (= potentiella smittkällan) skall provtas snarast. Bör göras på skadeplatsen. Prover: Blodsmittescreening (hivtest, anti-HCV, HBsAg). Virologremiss. Serumrör.
Brommaplan

Stickskada åtgärder

Hepatit och HIV i hälso- och sjukvården.

Åtgärder och handlingsprogram 3DJH RI Provtagningsanvisning 2(2) ÅTGÄRDER Följ alltid basala hygienrutiner Vid arbetsmoment som medför risk för blodsmitta ska relevant skyddsutrustning användas. Exempel på detta är handskar anpassade efter arbetets art, vid risk för stänk används skyddsförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd (AFS 2018:4 AFS 2012:7). Se hela listan på socialstyrelsen.se Handlingsplan vid stickskada samt blodburen smitta. Akuta åtgärder - Stick och skärskada Skölj bort blodet med riklig mängd vatten och alkoholdesinfektera området.
Privata vårdföretag i sverige

falkenbergs kusthotell
stadsutveckling malmö
who is se
postnord södertälje ängsgatan
forfait free à létranger
elbutik göteborg
rumanska kvinnor

Stick- och skärskador med risk för blodsmitta Vårdgivarguiden

Med närmaste chefs medgivande kan du även beställa: Lagstadgade medicinska kontroller vid t.ex. vid arbete med försöksdjur eller härdplaster. Vaccination Hepatit B. Vid behov också Hepatit A+B. Uppföljning och eventuella åtgärder är kostnadsfria för den enskilde. Infektionsenheten handlägger skador, som sker inom Helsingborgs lasarett samt i samhället i övrigt.


Fort knox kentucky
biltema veddesta jobb

Hygien - Norrköpings kommun

Åtgärder studenten. Provtagning indexpatient: -kräver medgivande av patienten  Vid stickskada.

Arbetsmiljö, miljöarbete och lika villkor: Institutionen för

Org.nr: 232100 - 0032.

Smitta kan ske både mellan patienter och mellan patienter och personal.