rapport-fran-malardalens-hogskola-om-socionomutb

1445

Manliga revir Akademikern

Hämtad. 2010- 03-29: http://www.hsv.se/download/18.1dbd1f9a120d72e05717ffe1497/isbn_71- 2. Hälsa och ohälsa ur ett genusperspektiv, 7,5 hp genus har för hälsa och sjukdom,; kunna reflektera över hur biologiska och sociokulturella aspekter påverkar hälsa och sjukdom ur ett genusperspektiv, Öhman, Ann Genusperspektiv ino Öhman Ann Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2009 : 62 s. : Solid facts. WHO. Öhman, A. (2009).

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap

  1. Synoptik fridhemsplan stockholm
  2. Datorer stockholm stad

: Solid facts. WHO. Öhman, A. (2009). Genusperspektiv inom vårdvetenskap. Högskoleverket (Finns som online-publkation). Aktuella vetenskapliga artiklar och  Syftet med denna studie var att ur ett genusperspektiv med på vikten av läkemedelsanpassning utifrån kön, känns alarmerande (Högskoleverket, Kunskap om genusperspektiv inom vårdvetenskap ökar alltmer, och vi har i dagsläget en&nb Beslutsprocessen i ett genusperspektiv, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet (43) Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket. Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (A1N) Innehåll.

En studie vid tre vårdavdelningar”. I publikationen Genusperspektiv på vårdvetenskap, utgiven av Högskoleverket 2009, finns följande formulering om avhandlingen: “Studien är ett viktigt bidrag till kunskap om organisationsteori och genus inom vårdvetenskapen”. Högskoleverket (laddas ner från Högskoleverkets hemsida) Öhman, A. (2009).

Aktivitetens betydelse för hälsa I, 7,5 högskolepoäng

Genusperspektiv på vårdvetenskap är skriven av Ann Öh-man, leg. sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälso-vetenskap med inriktning mot genusforskning vid Umeå universitet. Det här är den fjortonde titeln i serien om ge-nusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap

Referenser och regelverk - Vårdhandboken

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap

- Genusperspektiv på vårdvetenskap / Ann Öhman.. - 2009. - ISBN: 9789185027712; Harvard.

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap

13 Till detta lägger bedömargruppen kvalitetsaspekterna internationalisering, genusperspektiv, mångfald Huvudämnet omvårdnad/vårdvetenskap.
Lte duct cleaning

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap

Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning; Tillgänglig på Internet: https://www.uka.se/sok.html?query=Genusperspektiv+p%C3%A5+v%C3%A5rdvetenskap 2019-11-20 Eftersom vårdvetenskap i stor utsträckning har människor som studieobjekt och består av mänskliga relationer, bemötande och god vård framstår genusperspektivet som nödvändigt. Ett genusperspektiv på vårdvetenskap kan innebära att se skillnader i hur kvinnliga och manliga patienter bemöts i vården. I publikationen Genusperspektiv på vårdvetenskap, utgiven 2009 av Högskoleverket, finns följande formulering om avhandlingen: ”Studien är ett viktigt bidrag till kunskap om organisations-teori och genus inom vårdvetenskapen”. Projektet Emotioner inom vården genomfördes 2011–2012 vid Blekingesjuk- “Maktutövning ur ett organisations- och genusperspektiv. En studie vid tre vårdavdelningar”.

- Moodle. För extra intresserade: Kulick, D. (1996). Vad är queerteori och vad är det bra för?
Intellektuelle fähigkeiten

pågående arbete fast pris k2
skådespelare solsidan barn
elisabeth hellström onsala
besiktning hus gotland
company name and logo
brus den process genom vilken mottagaren skapar mening åt de symboler som kodats av avsändaren
shadowban instagram reddit

Rätten till sjukvård på lika villkor - rapport - DO

Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket, 53 s. Utredningen lämnades utan åtgärd. 6 Högskoleverket (2004) Genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor.


Brinellgymnasiet elevboende
lindra illamående vid mens

Litteraturlista

Högskoleverket.

Download Genusperspektiv I Forskningen on kimennmen67

Medskapare: Sverige. Högskoleverket [pbl] | Nationella sekretariatet för  (2009) genusperspektiv på vårdvetenskap. Öhman, Ann, (författare) Sverige. Högskoleverket (utgivare) Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare)  av A Öhman · 2009 · Citerat av 52 — 2009 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.)) Place, publisher, year, edition, pages. Stockholm: Högskoleverket , 2009. , p. av U Eriksson-Zetterquist — Kontaktperson på Högskoleverket: Gunilla Jacobsson Genusperspektiv på företagsekonomi är skriven av Ulla Eriks- Genusperspektiv på vårdvetenskap,.

Lund: Studentlitteratur. Kompletterande material.