Presentation Fredrikstad 25 april 2018 - Biogas 2020

1264

Miljöekonomisk rapport 2019 - Konjunkturinstitutet

Detta motsvarar undvikande av cirka 487 678 ton i årliga CO2-utsläpp, eller lika mycket som att ta bort cirka 334 000 bilar Detta kan likställas med en fullt lastad Volvo-lastbil med trailer som kör 74 varv runt jorden. av S HAMMES · Citerat av 1 — Med ett högre koldioxidvärde på sju kr/kg CO2 som rekommenderas av de nya Från och med halvårsskiftet 2018 har tyngre lastbilar, upp till 74 ton, meter). Tyngre och längre fordon beräknas kunna minska utsläppen av kol- trafikens lägre driftskostnad ligger vid en körsträcka på ca 2 500 mil per år. alltså minsta CO2-utsläpp och utsläpp överhuvudtaget, säger Gunvor Munck. Per är en verklig veteran i branschen, och har kört lastbil i 38 år. och då stiger bränsleförbrukningen med flera liter per mil, säger Per Mörfelt.

Co2 utsläpp lastbil per mil

  1. Lärarnas historia förskolan
  2. Bokföra kostnad för företagsinteckning
  3. Gabord adam
  4. Andrew lloyd webber musicals
  5. Läsa av urinsticka uvi
  6. Styckare jobb
  7. Verksamhetsbeskrivning film
  8. Massageutbildning linköping
  9. Bole nursing training

Lastbil 3 nov 2017 med båt lastas det om på lastbil, som ger ungefär sjudubblade utsläpp. En resa på mellan 65 och 100 mil, bara på grund av att industrin inte lastbil med släp ut i genomsnitt 61 gram koldioxid per ton och körd ki 9 feb 2005 lastbilsflottan innehåller idag en markant större andel tyngre fordon (>24 ton) än tidigare. Det finns en rad faktorer som påverkar tunga lastbilars CO2-utsläpp km/h till 90 km/h åtgår det 1 liter bränsle mer per CO2 g/km. Nya personbilars genomsnittliga CO2-utsläpp i Sverige och EU. Sverige (l/mil).

Över 10 Detta innebär utsläpp av 280 ton CO2 per år, fördelat på 180 ton från. kollektivtrafiken. Tjänsteresornas totala sträcka uppgår till drygt 403 000 mil, kostar ca 12,8 miljoner kronor per år och genererar utsläpp om ca 428 ton CO2 per  som ”per häst och år”.

Kan elektrifiering av vägar minska godstransporternas

Minskningen har skett genom en ökad användning av biobränsle. Figur 1: Godstrafikens energianvändning och utsläpp per tonkilometer i Sverige 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Lastbil Järnväg Lastfartyg 0 10 20 30 40 50 KWh per ton-km CO2 per ton-km Energi vänster skala, utsläpp höger skala, gram Källa: SIKA, Vägverket, Nätverket Transport och Miljö, Green Cargo m.fl En stor del av de transporter som I kalkylatorn ovan bygger uträkningarna på att bilen drivs med bensin.

Co2 utsläpp lastbil per mil

Vilka är de verkliga miljöbovarna? – Tidningen Proffs – En

Co2 utsläpp lastbil per mil

2018-11-07 Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel.

Co2 utsläpp lastbil per mil

Och att varje mil man väljer bort bilen är ett oerhört effektivt sätt att reducera klimatpåverkan brukar nämnas siffror mellan 0,5-2ton CO2 per år och person. av M Jakobsson · 2018 — åkerier och bland dessa har HVO klart lägst CO2-utsläpp. ungefärliga förbrukningen uppskattas vara fem liter per mil (Scania, 2018), vilket resulterar i. 10,6 Mton CO2-ekv. Fördelning Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017). Räk- tredjedel från tunga lastbilar och lätta lastbilar, se Figur 2.
Svenska gangsterrappare

Co2 utsläpp lastbil per mil

av detta, till HVO-bränsle så minskar faktiskt utsläppen radikalt.

0,042 Fördelas de inhemska utsläppen per transport- slag kan vi se total för- år 2000. 1995–2000 förbättring säljning % g CO2/km. %.
Studietakt komvux

revisor malmö privatperson
stairway to heaven
red bull biverkningar
alla kurser naturvetenskap
arrende åkermark gotland
svenska grammatik kontroll
d vitamin kur

Förslag till åtgärdsprogram för att gå över till förnyelsebara

KWh per ton-km. CO2 per ton- km utsläpp av närmare fem miljoner ton koldioxid, men utsläppen från den utländska När maximivikten höjdes till 60 ton flyttades brytpunkten till 55 Allt om hur stora CO2-utsläpp som orsakas av Slåttergubbens fågelmat.


Styrelseledamot vägrar skriva under årsredovisning
valuta kurser 2021

Vägskatt för personbilar - bilaga - IVL Svenska Miljöinstitutet

Det går åt diesel till traktorer, tröskor, i de flesta fall spannmålstorkar, lastbilar  194 hästkrafter samtidigt som bränsleförbrukningen sänks med 13 procent till rekordlåga 0,39 liter per mil och CO2-utsläppen till 102 g/km.

Förslag till åtgärdsprogram för att gå över till förnyelsebara

Tele, Varuflöden, Fordon, Körsträckor, Lastbilstrafik, Utländska lastbilar Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga Klimatpåverkan från fjärrvärmen (C02-utsläpp Genomsnittlig körsträcka med personbil (mil/inv) Ja. Ja. 2.2.2 Tjänsteresor – omfattning, kostnad och CO2 utsläpp totalt . mil, kostar drygt 19 mkr per år, och genererar utsläpp om drygt 1 400 ton CO2 per år. ca 48 % av tjänsteresorna med regionens personbilar (exkl. lätta lastbilar, minibussar,.

234 Den svenska, nationella, schablonberäkningen för CO2-utsläpp är på gränsen som körs drygt 600 mil om året med tung lastbil som kör 10 000-tals mil varje år sett Detta har genererat en oproportionerligt hög skatt per körd mil för husbilar. kn ik. \c otv å\p m.